บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางมาลัย สุปฏิ

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  ดร.ศักรินทร์ จัตุชัย

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางนิภาพร บัวคำ

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางมยุรี ศรีวงษา

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสุขณิชชา ปินะถา

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวณัฏฐนันท์ ศิลสัตย์

  ครู

 • thumbnail

  นายตนุภัทร รังมาตย์

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

^