บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 • thumbnail

  นางสมทรง ลาหนองแคน

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นายมนต์สวรรค์ วันระหัส

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นายพรคิด ถือมาลา

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

^