บุคลากร

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

 • thumbnail

  นางศุภวรรณ นียากร

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางบังอร นนท์ตา

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

 • thumbnail

  นางสาวธนัญญา สุหา

  ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวอัจฉรา พรมคุณ

  ครู

^