รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายไชยวัฒน์ วิเชียรไชย

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^