รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางบังอร นนท์ตา

กลุ่มบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ชำนาญการพิเศษ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^