รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายพิจักษณ์ สุทธิเภท

กลุ่มบุคลากรพนักงานราชการ/ครูอัตราจ้างครู

ตำแหน่งพนักงานราชการ (ค.บ.อุตสาหกรรมศิลป์)

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^